Трудові правовідносини

Більшу частину свого життя людина пов’язує з роботою, яка дає можливості реалізувати професійні здібності та одержати фінансову винагороду. Встановлення належних умов праці, одержання заробітної плати, відповідних гарантій та компенсацій – ключові питання, які турбують працівника. В свою чергу, відповідних гарантій та умов організації праці потребує й роботодавець (будучи чи юридичною особою, чи фізичною особою-підприємцем (ФОП). На врегулювання трудових відносин між працівником і роботодавцем, заснованих на трудовому договорі, і відносин, безпосередньо пов’язані з ними, спрямоване трудове законодавство.

При цьому досить частими є випадки непорозумінь між учасниками трудових відносин, що призводять до конфліктних ситуацій і в кінцевому підсумку припинення трудових відносин. У таких випадках, для збалансування інтересів роботодавця і працівника достатньо своєчасно отримати кваліфіковану правову допомогу, яка допоможе розставити всі крапки над «і», прояснити ситуацію та уникнути загострення трудового спору.

Власне на позиціях своєчасності звернення та орієнтування у правовому і договірному регулюванні трудових відносин працюють адвокати АО «ДЖАСТ ЛОЄРС». Пріоритетним у вирішенні трудових конфліктів для АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» є оперативність надання правової інформації та юридичних консультацій з трудових питань як працівникам, так і роботодавцям, з наступних питань:

 • умови праці під час карантину (віддалений режим роботи на період карантину; умови дистанційної (надомної) роботи; угода про перевід працівника на дистанційний режим роботи; режим робочого часу тощо);
 • прийом на роботу (в тому числі працевлаштування осіб з інвалідністю; аутсорсинг; аутстафінг);
 • особливості оформлення на роботу віддаленого працівника (фріланс, віддалена та/або дистанційна робота, надомні працівники; порядок укладення та умови трудового договору з віддаленим (надомним) працівником; особливості праці віддаленого працівника; особливості оплати праці та інші виплати віддаленим працівникам; укладення та умови договору з фрілансером; оплата роботи (послуг) фрілансера);
 • переведення на іншу роботу (зміна умов трудового договору);
 • процедура притягнення працівника до повної матеріальної відповідальності;
 • звільнення з роботи (звільнення за власним бажанням працівника; порядок проведення процедури скорочення чисельності чи штату працівників; звільнення з ініціативи роботодавця; інші випадки);
 • оплата праці, лікарняних, виплати при звільненні;
 • відпустка та виплати у зв’язку з материнством/батьківством і доглядом за дитиною;
 • відпустка;
 • нещасний випадок на виробництві.

Водночас не зважаючи на грамотне консультування та пріоритетність цивілізованих домовленостей, на практиці, на жаль, не уникнути виникнення трудового спору.

Трудові спори – це неврегульовані розбіжності, що виникають між працівником і роботодавцем з питань застосування законів, інших нормативно-правових актів про працю й умов трудового договору. При цьому трудові спори поділяються на індивідуальні та колективні. Так, індивідуальний трудовий спір виникає між роботодавцем та окремим працівником, тоді як сторонами колективного трудового спору є наймані працівники підприємства, установи, організації; об’єднання найманих працівників; профспілки; об’єднання профспілок; інші уповноважені найманими працівниками органи, з одного боку, а з іншого – роботодавець, об’єднання роботодавців або їх уповноважені представники.

Адвокати АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» здійснюють юридичний супровід при розгляді індивідуальних і колективних трудових спорів в трудових інспекціях та судах.

 

Основні послуги, які надає АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» у трудових справах:

 • консультування з питань трудового законодавства;
 • підготовка правових висновків з питань застосування норм трудового законодавства;
 • розробка і складання кадрової документації, зокрема внутрішньої документації для юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (ФОП) з усіх питань організації праці (трудові договори (контракти); колективний договір (для юридичних осіб); контракти з керівниками організацій; посадові (робочі) інструкції працівників; положення про охорону праці; дозвіл на обробку персональних даних та зобов’язання про нерозголошення персональних даних; зобов’язання про дотримання конфіденційної інформації; внутрішні положення, що регламентують порядок організації праці, заохочення і преміювання працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку та інше);
 • юридичний супровід при проведенні перевірки на предмет дотримання трудового законодавства;
 • захист інтересів роботодавця у відносинах з контрольно-наглядовими органами;
 • сприяння в досудовому врегулюванні трудових спорів, в тому числі пов’язаних зі звільненням працівника, з відшкодуванням шкоди, заподіяної роботодавцю з вини працівника та інше;
 • представництво інтересів клієнта на всіх стадіях судового процесу (від збору і подачі документів до ухвалення рішення суду і контролю його виконання) у справах про:

·     відмову у прийнятті на роботу;·    визнання звільнення незаконним;·     зміни дати і формулювання причини звільнення працівника;·     стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку;·     стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу;·     переведення, атестацію, зміну умов праці, відмову в призначенні на вищу посаду, зменшення розміру заробітної плати;·     розірвання трудового договору;·     притягнення до дисциплінарної відповідальності;·     відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної працівникові;·     матеріальну відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю;·     дискримінацію працівників за віком, за ознакою статі, за ознакою інвалідності та релігійною ознакою;·     порушення роботодавцем умов надання законних гарантій і компенсацій;·     розголошення корпоративної таємниці та інші.

Для адвокатів АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» важливо захистити обидві сторони трудових відносин – роботодавця та працівника, дотриматися рівного балансу захисту їх інтересів в сучасних умовах.

Отримати безкоштовну консультацію

Design-Service-Creative-consult-idea

Всеукраїнська громадська організація адвокатів України, створена на засадах рівноправності та професійної незалежності, сприяє розвитку адвокатської професії, зміцненню інституту адвокатури в Україні і підвищенню його ролі та авторитету в суспільстві, забезпеченню захисту прав та інтересів її членів.

Отримати консультацію →