Корпоративні відносини

Правовий статус, порядок створення, діяльності та припинення юридичних осіб усіх організаційно-правових форм (товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, акціонерні товариства, приватні підприємства тощо) регулюються нормами корпоративного права. Тому належний правовий супровід юридичної особи корпоративним адвокатом забезпечить максимальний захист ваших корпоративних прав та активів компанії.

Юридична практика супроводу у корпоративних відносинах набула популярності у зв’язку із збільшенням корпоративних спорів, які виникають між:

 • учасниками (засновниками, акціонерами) з приводу створення, управління та припинення діяльності юридичної особи;
 • учасниками, у тому числі учасником, який вибув та юридичною особою;
 • учасниками / юридичною особою та будь-якою іншою особою з приводу корпоративних прав.

Виникнення корпоративних спорів пов’язано з тим, що учасники компаній дуже часто допускають юридичні помилки при здійсненні корпоративного управління. У свою чергу, це призводить до того, що вони стикаються із такими проблемними ситуаціями як:

 • визнання недійсними рішень загальних зборів учасників юридичної особи;
 • незаконна зміна складу учасників, в тому числі відчуження корпоративних прав з порушенням чинного законодавства;
 • невиконання умов корпоративного договору;
 • порушення переважного права учасника;
 • укладення значного правочину без його схвалення;
 • порушення прав учасників при розподілі прибутку;
 • порушення прав учасників у зв’язку з виходом, виключенням учасника чи ліквідацією юридичної особи.

Наприклад, оскарження рішень загальних зборів учасників товариства є однією з найпоширеніших категорій справ.  Підставами для визнання рішення загальних зборів недійсними є їх прийняття без належного кворуму при голосуванні; з питань, що не були включені до порядку денного; з порушенням порядку скликання загальних зборів (в тому числі неналежного повідомлення учасників); відсутність оформленого протоколу у відповідності до вимог чинного законодавства.

Адвокати АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» мають успішний досвід надання юридичної допомоги клієнтам у корпоративних спорах та супроводу корпоративних відносин. Ми здійснюємо постійний моніторинг корпоративного законодавства, судової практики та надаємо послуги незалежно від організаційно-правової форми юридичної особи.

Ефективним способом попередження та уникнення корпоративних спорів є здійснення корпоративного управління у відповідності до чинного законодавства України. З моменту укладення договору про надання правової допомоги з АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» Вам буде забезпечено належний правовий супровід та юридична підтримка.

Наші фахівці надають наступні послуги в сфері корпоративних відносин:

 • надання консультацій з нормативним обґрунтуванням;
 • складання та аналіз установчих документів;
 • приведення установчих документів у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • організація та проведення загальних зборів учасників;
 • проведення змін до відомостей про юридичну особу та її установчих документів (зміна складу учасників, керівника, місцезнаходження, внесення даних про кінцевих бенефеціарних власників);
 • супровід процедури формування, зменшення чи збільшення статутного капіталу;
 • супровід укладення договорів щодо відчуження корпоративних прав (купівлі-продажу, дарування та інших);
 • супровід процедури реорганізації юридичної особи (перетворення, злиття, приєднання, поділ, виділ);
 • судовий супровід спорів, що виникають у сфері корпоративних відносин;
 • супровід процедури ліквідації юридичної особи;
 • підготовка та супровід досудового врегулювання спору;
 • надання правової оцінки корпоративного спору;
 • представництво інтересів у судах;
 • супровід виконавчого провадження.

Крім того, наші фахівці спеціалізуються  на юридичному супроводі таких справ як:

 • вирішення спорів щодо виникають при виплаті дивідендів та розподілі прибутку;
 • вирішення спорів пов’язаних із вступом до складу учасників юридичної особи спадкоємців;
 • вирішення спорів, які виникають між подружжям щодо компаній власниками яких є обидва чи один з них (чоловік/дружина).

Адвокати АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» допоможуть Вам мінімізувати ризики виникнення корпоративних спорів, забезпечити баланс інтересів учасників корпоративних відносин та захист корпоративних прав та інтересів. Наші спеціалісти докладають максимальних зусиль для того, щоб гарантувати Вам комфортне здійснення корпоративного управління та ведення бізнесу вашою компанією.

 

 

Отримати безкоштовну консультацію

Design-Service-Creative-consult-idea

Всеукраїнська громадська організація адвокатів України, створена на засадах рівноправності та професійної незалежності, сприяє розвитку адвокатської професії, зміцненню інституту адвокатури в Україні і підвищенню його ролі та авторитету в суспільстві, забезпеченню захисту прав та інтересів її членів.

Отримати консультацію →