Супровід бізнесу

Запорукою успішного бізнесу є належний юридичний супровід та правове забезпечення вашої компанії. Практично кожний власник або інвестор бізнесу стикається з питаннями юридичного характеру та зацікавлений у ефективному їхньому вирішенні. Заздалегідь виявлені проблеми правового характеру дозволять власникам бізнесу зменшити та усунути ризики діяльності, запобігти виникненню проблем та подолати їх наслідки у найкоротші строки з мінімальними витратами.

Адвокати АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» мають великий досвід у сфері  комплексного обслуговування бізнесу та спеціалізуються на супроводі юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми (товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, приватні підприємства, акціонерні товариства тощо), а також фізичних осіб-підприємців. Ми надаємо послуги супроводу бізнесу на будь-якій стадії діяльності вашої компанії, починаючи з моменту державної реєстрації та закінчуючи підготовкою договорів з контрагентами, представництвом у судових органах та супроводом виконавчих проваджень.

На етапі створення бізнесу ми допоможемо вибрати організаційну-правову форму юридичної особи, яка буде найбільш оптимальною саме для здійснення вашої господарської діяльності та досягнення поставлених цілей.  Наші адвокати допоможуть вам у таких питаннях як вибір назви компанії та видів діяльності згідно КВЕД, затвердження статутного капіталу та розподілі його між засновниками, призначення директора, вибір найбільш оптимальної системи оподаткування.  Ми підготуємо документи для державної реєстрації вашої юридичної особи, допоможемо розробити посадові інструкції, накази, організувати дотримання трудового законодавства та забезпечити належне представництво у всіх державних органах.

При укладенні договорів надаємо повну та вичерпну інформацію щодо безпечності та надійності співпраці з контрагентами, підготуємо проекти необхідних правочинів, зробимо їх правову експертизу. Ви будете впевнені у безпеці підписання договору та надійності захисту ваших прав у випадку невиконання (порушення) його умов контрагентами.

АО «ДЖАСТ ЛОЄРС»  забезпечить вам представництво в органах державної реєстрації, податкових органах, інспекції з питань праці, органах ліцензування, органах нотаріату та інших установах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування.

У випадку спорів з контрагентами, державними органами чи іншими фізичними/юридичними особами наявність корпоративного адвоката, який забезпечує належний юридичний супровід вашої компанії значно підвищує шанси позитивного їх завершення на Вашу користь.

Супровід бізнесу адвокатами АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» полягає в наступному:

 • підготовка установчих документів (протокол загальних зборів засновників, рішення засновника, корпоративний договір);
 • державна реєстрація компанії;
 • підготовка посадових інструкцій, наказів та інших необхідних документів;
 • правова експертиза та підготовка договорів, юридичний супровід їх укладення;
 • представництво при проведенні переговорів з контрагентами;
 • представництво в усіх приватних та державних органах;
 • юридичний супровід при отриманні ліцензій, дозволів та інших документів дозвільного характеру;
 • супровід участі процедур тендерних закупівель;
 • консультації з будь-яких юридичних питань вашої компанії;
 • підготовка нормативно обґрунтованих відповідей на запити органів державної влади;
 • складання претензій, позовних заяв, скарг, звернень;
 • представництво в судових органах та забезпечення виконання рішення суду.

Юридичний супровід діяльності вашої компанії адвокатами АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» має ряд переваг:

 • Ви залучаєте до співпраці не одного юриста (адвоката), а ряд фахівців, які спеціалізують у різних сферах діяльності;
 • Ви будете впевнені у оформленні всіх документів у відповідності до чинного законодавства, що зменшить ризики перевірок державних органів та судових процесів;
 • Ми зможемо представляти ваші інтереси безперервно та в будь-який час;
 • Ви отримаєте належний захист, конфіденційність та безпеку діяльності вашої компанії.

З метою надання кваліфікованих послуг при комплексному супроводі бізнесу ми співпрацюємо з досвідченими нотаріусами, бухгалтерами, медіаторами, приватними виконавцями та іншими фахівцями. Юридичний супровід бізнесу АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» полягає у професійній та комплексній роботі команди фахівців, які готові вирішити будь-які питання, що виникають у процесі діяльності вашої компанії.

Отримати безкоштовну консультацію

Design-Service-Creative-consult-idea

Всеукраїнська громадська організація адвокатів України, створена на засадах рівноправності та професійної незалежності, сприяє розвитку адвокатської професії, зміцненню інституту адвокатури в Україні і підвищенню його ролі та авторитету в суспільстві, забезпеченню захисту прав та інтересів її членів.

Отримати консультацію →