Укладення договорів та правочинів

Юридично грамотно складений договір є передумовою його належного виконання, а правовий супровід укладення забезпечує захист фізичної / юридичної особи при вступі у договірні правовідносини з іншою стороною. Договір потребує належного правового аналізу, незалежно від того, чи Ви здійснюєте купівлю квартири, дарування цінного майна як фізична особа, чи укладаєте господарський договір з контрагентом як юридична особа або фізична особа-підприємець.

АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» надає якісні та кваліфіковані послуги з договірного права. Наші фахівці допоможуть розробити індивідуальний договір з урахуванням особливостей ваших інтересів та діяльності. Належний юридичний супровід укладення договору та його правильне оформлення знизить ризики невиконання договору іншою стороною, адже недостатня увага до укладення договору може призвести до додаткових витрат. Ви повинні бути впевнені в тому, що у разі невиконання договору іншою стороною, судове рішення буде на Вашу користь та максимально захистить ваші права та інтереси.

Наші фахівці надають послуги з укладення будь-яких договорів, зокрема, але не виключно:

 • купівлі-продажу, поставки, міни;
 • дарування, довічного утримання;
 • надання послуг / виконання робіт;
 • найму (оренди), лізингу;
 • позички, позики, кредиту;
 • будівельного / побутового підряду / підряду на проектні та пошукові роботи;
 • перевезення / транспортного експедирування;
 • зберігання, страхування, управління майном;
 • корпоративного договору;
 • угоди про конфіденційність (NDA) / про неконкуренцію (NCA);
 • договори, що регулюють майнові відносини між подружжям (поділ майна, виділ частки, договір між батьками про сплату аліментів на дитину та інші);
 • зовнішньоекономічні контракти;
 • інші правочини.

Рекомендуємо відповідально підходити до процедури укладення та підписання будь-якого договору, адже саме від того наскільки юридично правильно та обґрунтовано будуть викладені умови договору залежить його виконання. Ви повинні розуміти, що домовленості сторін мають викладатися чітко, однозначно трактуватися та відповідати вимогам чинного законодавства.

Фахівці АО «ДЖАСТ ЛОЄРС» спеціалізуються на наступних послугах:

 • надання консультацій з питань договірного права;
 • проведення попередніх переговорів з контрагентом / юридичним відділом контрагента в режимі онлайн та / або в офісі;
 • перевірка контрагента у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиному державному реєстрі судових рішень, Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень тощо;
 • правова експертиза установчих документів клієнта та контрагента / іншої сторони договору;
 • аналіз договірної документації на відповідність вимогам чинного законодавства;
 • підготовка внутрішніх документів, необхідних для укладення договору (наприклад, рішення про надання згоди на вчинення / схвалення значного правочину, правочину із заінтересованістю);
 • опис юридичних ризиків укладення договору з іншою стороною;
 • підготовка договору чи іншого правочину;
 • аналіз типових та примірних договорів;
 • внесення пропозицій щодо змін умов договору;
 • підготовка протоколу розбіжностей до договору;
 • аналіз чинних договорів;
 • підготовка додаткових правочинів з метою внесення змін до чинних договорів;
 • супровід процедури нотаріального посвідчення правочину (комунікація з нотаріусом, збір та подання необхідних документів, юридичний аналіз проєкту договору, представництво при підписанні договору в нотаріуса);
 • юридичний захист у випадку порушення умов договору іншою стороною;
 • підготовка претензій для врегулювання спору на досудовій стадії;
 • судовий супровід клієнта;
 • супровід виконавчого провадження.

Юридичний супровід укладення договорів є одним із кваліфікованих напрямків діяльності АО «ДЖАСТ ЛОЄРС». Наші спеціалісти допоможуть Вам зі складанням / правовим аналізом правочину будь-якого змісту та характеру. Ми розробляємо договори під потреби та цілі конкретного клієнта, а також забезпечуємо належний юридичний супровід при проведенні переговорів з іншою стороною. Завданням наших адвокатів є належний захист клієнта та мінімізація можливих ризиків укладення того чи іншого правочину.

Отримати консультацію

Передумовою для успішного вирішення Вашого питання є отримання консультації. Надання консультації включає вивчення проблемного питання, ознайомлення з документами та аналіз чинного законодавства.

Ми пропонуємо усні консультації адвоката в офісі або онлайн, а також письмові консультації у вигляді підготовки юридичної довідки – письмового документу з посиланням на чинне законодавство та судову практику. Надаємо вичерпну інформацію на питання, гарантуємо Вам повну конфіденційність та результативність.

Ви можете отримати консультацію, звернувшись до нас за вказаною нижче формою.

Отримати консультацію →